Tidligere fremsatte forslag og spørgsmål.

Generelt:
Selvom forslag har været fremme før, kan man sagtens fremsætte det igen. Disse informationer blot til hjælp. Og vær forberedt på at forslagsstilleren nemt kan blive involveret i arbejdet omkring gennemførelsen af forslag.

Legeplads på venderen:
Er en tilbagevendende sag, som tages op.
I 2002  blev det besluttet at nedsætte et legeplads-udvalg. På det tidspunkt var der efterhånden også kommet en del nye grundejere med børn. Niels(nr. 52), som nu sidder i bestyrelsen, kom med forslaget. Og han sad så for bordenden i udvalget.

Han løb imidlertid ind i mange administrative problemstillinger, hvoraf den største er den, at bestyrelsesmedlemmerne er personligt økonomisk ansvarlig for skader som sker på/med børn på en legeplads, som grundejerforeningen har etableret.

Niels og udvalget valgte primært af den grund ikke at gå videre i sagen. P.t. er der ingen der ved hvad vi skal gøre ved dette. Der er dog forsikringsordninger og måske kan man også finde legeredskaber der er "ufarlige".  Så hvis der er

Den største hurdle gennem årene har dog også været naboerne til venderen, som ikke har haft særlig lyst til at få en "støjende" legeplads lige udenfor deres have. Derfor skal de også sidde med i et evt. nyt  legeplads-udvalg.

Belysning på vej:
I 1998 ca. var der forslag om at udskifte eksisterende gadelamper i Espely med nye. Det primære ønske dengang var at få gravet kablerne ned, og få nye pæne lygtestandere. Det blev den gang stemt ned pga. omkostningen på 90.000 kroner.  Andre forslag i 2004 har gået ud på at forbedre belysningen af vejen. En gang var der også tale om at NESA af egen vilje ville udskifte luftledninger med jordledninger pga. stormene der hærger en gang i mellem. Men det tager nok mange år før de kommer til Espely.
Status på 2004 forslag kendes  ikke i skrivende stund.

Venderens udseende og vedligeholdelse:
Der var sidste år igen forslag om at venderen skulle ændre udseende radikalt. Bestyrelsen har som lovet på sidste års generalforsamling været ovre og se på venderen, og det er vores (bestyrelsens) vurdering, at venderen ser ud, som vi gerne vil have den til at se ud, med de midler vi har råd til / generalforsamlingen har bevilget penge til..

Det er vores vurdering, at såfremt man ønsker at ændre på venderens udseende, vil det koste en del penge, og vi vil så foreslå at beboerne omkring venderen, og de der interesseret i en ændring, sætter sig sammen og kommer med et forslag, som bestyrelsen kan tage stilling til. I tilfælde af at det vil koste mange penge, vil vi lægge det op til generalforsamlingen.

Snerydning:
Kan vi ikke få kommunen til at rydde sne.  Nej det vil de ikke på private veje..  I vinteren 2003 indførte kommunen dog en ordning man kunne abonnere på.  Ordningen stoppede fordi kommunen ikke magtede at ryddee så mange veje i Rødovre. Og i øvrigt blev det en meget dyr fornøjelse for os, da det kostede ca. 13.000 kroner.
De enkelte grundejere skal altså som før rydde eget fortov og halvdelen af vejen ud for deres huse.

Reparation af fliser og vej:
Kommunen har ansvaret for de store brønde i vej og på fortov.  Resten skal vi selv bekoste.  Det gør vi i den udstrækning der er behov og penge i kassen.  Ting, der har betydning for sikkerheden, fx. fliser der ligger skævt, så man kan snuble over dem skal selvfølgelig rettes straks. Eller hvis der mangler grus på fortovet, så kanten bliver for høj  mellem flise og grus. Se vedr. grus nedenfor.

Grus til fortove mv.
Efter behov bestilles grus til levering. Vi bestiller en lastvogn fuld, og de enkelte grundejere må så selv hente og lægge på eget fortov.

Opslagstavle:
Vi har en opslagstavle ved indkørslen i Espely.  Anvend den, hvis du vil. ommunen har ansvaret for de store brønde i vej og på fortov.  Resten skal vi selv bekoste.  Det gør vi i den udstrækning der er behov og penge i kassen.  Ting, der har betydning for sikkerheden, fx. fliser der ligger skævt, så man kan snuble over dem skal selvfølgelig rettes straks. Eller hvis der mangler grus på fortovet, så kanten bliver for høj  mellem flise og grus. Se vedr. grus nedenfor.