Tidligere fremsatte forslag og spørgsmål.

Generelt:
Selvom forslag har været fremme før, kan man sagtens fremsætte det igen. Disse informationer blot til hjælp. Og vær forberedt på at forslagsstilleren nemt kan blive involveret i arbejdet omkring gennemførelsen af forslag.

Alle forslag vil fremgå af referater fra generalforsamlingen. Her listes blot nogle der kunne tænkes at være tilbagevendende.

Legeplads på venderen:
Er en tilbagevendende sag, som tages op.
I 2002  blev det besluttet at nedsætte et legeplads-udvalg. På det tidspunkt var der efterhånden også kommet en del nye grundejere med børn. Niels(nr. 52), som nu sidder i bestyrelsen, kom med forslaget. Og han sad så for bordenden i udvalget.

Han løb imidlertid ind i mange administrative problemstillinger, hvoraf den største er den, at bestyrelsesmedlemmerne er personligt økonomisk ansvarlig for skader som sker på/med børn på en legeplads, som grundejerforeningen har etableret.

Niels og udvalget valgte primært af den grund ikke at gå videre i sagen. P.t. er der ingen der ved hvad vi skal gøre ved dette. Der er dog forsikringsordninger og måske kan man også finde legeredskaber der er "ufarlige".  Så hvis der er

Den største hurdle gennem årene har dog også været naboerne til venderen, som ikke har haft særlig lyst til at få en "støjende" legeplads lige udenfor deres have. Derfor skal de også sidde med i et evt. nyt  legeplads-udvalg.

Venderens udseende og vedligeholdelse:
Det er vores vurdering, at såfremt man ønsker at ændre på venderens udseende, vil det koste en del penge, og vi vil så foreslå at beboerne omkring venderen, og de der interesseret i en ændring, sætter sig sammen og kommer med et forslag, som bestyrelsen kan tage stilling til. I tilfælde af at det vil koste mange penge, vil vi lægge det op til generalforsamlingen.

Snerydning:
Kan vi ikke få kommunen til at rydde sne.  Nej det vil de ikke på private veje..  I vinteren 2003 indførte kommunen dog en ordning man kunne abonnere på.  Ordningen stoppede fordi kommunen ikke magtede at ryddee så mange veje i Rødovre. Og i øvrigt blev det en meget dyr fornøjelse for os, da det kostede ca. 13.000 kroner.
De enkelte grundejere skal altså som før rydde eget fortov og halvdelen af vejen ud for deres huse.

Reparation af fliser og vej:
Kommunen har ansvaret for de store brønde i vej og på fortov.  Resten skal vi selv bekoste.  Det gør vi i den udstrækning der er behov og penge i kassen.  Ting, der har betydning for sikkerheden, fx. fliser der ligger skævt, så man kan snuble over dem skal selvfølgelig rettes straks. Eller hvis der mangler grus på fortovet, så kanten bliver for høj  mellem flise og grus. Se vedr. grus nedenfor.

Grus til fortove mv.
Efter behov bestilles grus til levering. Vi bestiller en lastvogn fuld, og de enkelte grundejere må så selv hente og lægge på eget fortov.