Yousee kabel-TV / WebSpeed(internet)
Snerydning samt   
Belysning og Kloak/vand i  ESPELY.

Sådan melder du fejl :

Kloak eller vand evt. hul i vej pga. underminering:
Ved akutte driftsforstyrrelser på kloakledninger i vejen kan døgnvagten kontaktes telefon 3388 2424.
Eller hvis der fx. er brud på vandledning, og vand siver op.
Almindelig kontakt: 3395 3395, hofor@hofor.dk

Kloakdæksler (de store). Fejlmeld til Hofor spildevand Tlf. 33953395

Belysning på vej:
Den enkelte grundejer skal/kan selv rette henvendelse til Kommunen tlf. 3637 7000 Så giver de besked til DONG.
Man kan også fejlmelde direkte til DONG på: http://ditgadelys.dongenergy.dk

Strømmen er gået inde i huset:
Først skal man konstatere om fejlen er inde i huset. Check sikringer og HFI-anlæg. Hav altid en lygte hængende ved EL-tavlen :-).
Er det en fejl inde i huset, må en god nabo eller elektriker tilkaldes. Døgnvagt fx. tlf 2234 7222. <deres hjemmeside>
Er det fejl udenfor huset, kan det være en mastesikring eller andet. Se om der er lys hos dine naboer. Måske et større strømsvigt.
Fejlmeld til Radius døgnvagt 7020 5800 <deres hjemmeside>

Kabel-TV /WebSpeed fejlmelding:
Den enkelte grundejer skal/kan selv rette henvendelse til TDC KabelTV/ YouSee  og fejlmelde  dårligt signal.  Undersøg og oplys dem desuden hvilke af dine naboer, der evt. også har samme problem. Se iøvrigt nedenfor.

Sådan melder du fejl  
Kabel-TV 
Ring: 70 70 40 40   Åbent hele døgnet, oplys Anlægsnr. 349.   eller på nettet:
        På
http://yousee.dk/  under hjælp eller direkte her: Her oplyses kundenr. 600222691
        Fejlmeld kabel-tv     
        Inden da bør du:
        Undersøge om fejlen allerede er kendt af YouSee for dit område. Dvs følg link ovenfor og vælg din adresse.
        Og oplys YouSee om dine naboer også har problemer.

Skal du have hjælp til kanalopsætningen, er det også på ovenstående links du kan få hjælp.
       
WebSpeed Ring 80 80 40 20. Du kan ringe hverdage fra 8.30 til 21.00 og lørdag-søndag fra 10.00 til 16.00.

Ændring af programpakke (Grundpakke, Mellempakke og Fuldpakken).
Er ikke mulig for den enkelte. (oplyst fra TDC 26. sep 2006).

Fortovsfliser:
Er grundejerforeningens eget ansvar. Kontakt bestyrelsen, som kan kontakte en af de lokale brolæggermestre som står på nettet. Eksempel (Thygesen Brolægning tlf. 40850316).

Snerydning:
Varetages af Firmaet Bomin i 2012/2013 og formentlig også fremover.
Kontakt: BOMIN ERHVERV SERVICE ApS
Mobil Per: 40598090

Spørgsmål til vej og kloakker.
Huller i vej er grundejerforeningens eget ansvar. Kontakt bestyrelsen, som kan kontakte: Ole fra NCC: Gruppe, der lapper småhuller og rep. Mail: Micro41@ncc.dk
mobil: 29496111. Større tilbud fra fx. NCC: Morten Strand 40645104. www.ncc.dk/roads

Kommunen kan spørges til råds. 36377000, Teknisk forvaltning Vej og Park. Evt mail til Thomas Pedersen <cn11637@rk.dk>

Historie:

03. nov 2003
Nogle beboere har nævnt at der er andre alternativer til TDC WebSpeed. Vi har set på disse:
    www.stofa.dk               Internet via TV-kabler 50,-      dog ikke i Rødovre endnu
    www.kabelnetnet.dk     Internet, Kabel-TV, Telefoni mv. Er måske en mulighed .
Bemærk dog, at vi har tegnet 5 års kontrakt med TDC  indtil  medio 2008  !!

april 2004: Webspeed
Alle i Grf. Espely  kan NU tilmelde sig WEB-Speed fra TDC.  

Tilmelding kan ske til TDC WEB-Speed tlf. 80 80 40 10. Her kan man også fejlmelde. Se evt. flere oplysninger på:
 http://tdc.dk  og http://tdckabeltv.dk/ .

Web-redaktør: : mailto:hlynnerup