Grundejerforeningen ESPELY.

Nyheder:
Forslag til Generalforsamlingen 20nn.
2019-ForslagGeneralforsamlingGrundejerforeningenEspely.htm

Dokumenter:
Dokumentoversigt:

Nuværende bestyrelse:

Henrik Lynnerup (32): 29 23 65 74 formand@espely.dk / hlynnerup@gmail.com
Ken Remontius (13) :  60 79 00 69 kasserer@espely.dk / kremkremkrem@outlook.com
Henrik Jepsen (18): 00 00 00 00  bestyrelse@espely.dk / henrikjepsendk@gmail.com
Peter Andersen (24): 51 38 78 54 bestyrelse@espely.dk / pganders.dk@gmail.com
Niels S. Nielsen (52) 36 70 02 66 bestyrelse@espely.dk / ckn.nsn@get2net.dk 
Camilla Andreasen (20) nnnnnnnn  bestyrelse@espely.dk / camat76@gmail.com 

Web-redaktør: : formand@espely.dk /mailto:hlynnerup@gmail.com