Til advokater og købere til ejendomme i Espely.

Opdateret: september 2023 (ingen planer om ændring i 202n).
Ændringer hertil sker på generalforsamlingen ultimo april.

Medlemspligt: Der er medlemspligt i grundejerforeningen.

Årligt kontingent:
- 1000 DKK pa. for nuværende, samt
- 1000 DKK pa. til vejfonden.
- 123 DKK pa. Strøm til Hjertestarter og YouSee kabelnet.

Kontingentrater:
En rate, forudbetaling og forfalder 8. januar.
Der er ingen planlagte større udgifter, alle udgifter dækkes af kontingentet.
Der er ingen fælles gæld.
Ingen indskud for nye grundejere
Ingen gebyrer ved ejerskifte.
Ingen kassekredit.
Ingen sikkerhedsstillelse

YouSee kabelTV/Hybridnet er bagudbetalt, og der er derfor en ubetalt regning hertil, såfremt sælger har dette abonnement, som er frivilligt.
Prisen på kabel TV er ca. 500 kroner per måned som den nye ejer vil hæfte for, og derfor skal tages med på refusionsopgørelsen.
BEMÆRK desuden at nye ejer selv skal opsige YouSee abonnementet, såfremt den tidligere ejer havde dette abonnement.

Antenneforening: Der er ingen antenneforening via grundejerforeningen, men.
Der er mulighed for tilkobling til kabel-tv, YouSee, den store pakke. Denne løsning er planlagt fjernet i 2026 ca.
Grundejerforeningen (kasserer) administrerer adgangen til YouSee's kabelTV i området. Espely har et såkaldt sløjfe-system, hvilket betyder at vi alle har samme pakke.
Det står køber frit for om køber vil tilkobles dette eller finde en anden TV løsning.

Internet mv.: Der ligger fiber i vejen, som kan vælges til Internet og TV. Det anbefales at anvende det.

Forespørgsel til evt. sælger-restancer, kan rettes kasserer. Se kontakt på forsiden.

Referater fra Generalforsamling samt regnskab ligger tilgængeligt på hjemmesiden.

På foreningens vegne
Henrik Lynnerup, Formand